HOME > 고객마당  > 공지사항

공지사항

전체 39
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
영광기독병원-광주시립병원 공공의료 업무협약 2024.04.16.
운영자 | 2024.04.17 | 추천 0 | 조회 589
운영자 2024.04.17 0 589
28
채용신체검사 의료기관지정 2023.10.24.
운영자 | 2024.02.26 | 추천 0 | 조회 340
운영자 2024.02.26 0 340
27
영광 한빛 방사능방재 연합훈련 영광기독병원 참여 2023.11.01.
운영자 | 2023.11.27 | 추천 0 | 조회 470
운영자 2023.11.27 0 470
26
전남형 공공산후조리원 9호점. 영광기독병원 선정
운영자 | 2023.10.17 | 추천 0 | 조회 662
운영자 2023.10.17 0 662
25
제21기 민주평화통일 자문회의 출범식(영광지역협의회장 김경옥) 2023.09.25.
운영자 | 2023.09.26 | 추천 0 | 조회 486
운영자 2023.09.26 0 486
24
영광시니어클럽 선도모델사업 발대식 2023.09.01.
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 472
운영자 2023.09.25 0 472
23
전남경찰청장 해바라기센터 방문
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 421
운영자 2023.09.25 0 421
22
새싹지킴이병원 운영협의체 회의
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 437
운영자 2023.09.25 0 437
21
부서 100감사 게시
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 332
운영자 2023.09.25 0 332
20
사랑의 열매 전라남도지사 표창 2023.05.24
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 308
운영자 2023.09.25 0 308
19
어린이 날 캠페인(해바라기센터) 2023.05.04
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 289
운영자 2023.09.25 0 289